Skip to main content
Sway FIT YOUR WAY

Правила и Условия.

Правила за ползване на футболно игрище, фитнес и солна стая в спортен комплекс Sway.

1. Общи условия на комплекса:

 • Работно време: понеделник-неделя 7.00ч-22.00ч.
 • Ползване на услугите на комплекса се осъществяват след регистрация на рецепцията.
 • Ползването на футболното игрище се осъществява единствено с подходящи специални маратонки за изкуствена трева тип стоножки. Изисква се и подходящо спортно облекло.
 • Ползването на фитнеса се осъществява единствено с подходящи не-маркиращи чисти маратонки.
 • Ползването на солната стая се осъществява единствено с поставяне на калцуни на входа на помещението.
 • Отмяната на резервация за футболното игрище става минимум 24 часа предварително.
 • Комплексът си запазва правото да не допусне клиенти, които не отговарят на изискванията от точка (II, III и IV)
 • Времетраенето на ползването на футболното игрище е 60 минути и се следи стриктно с цел навременното започване на всяка една резервация.

2. Събития и други

Организиране на фирмени събития, турнири, детски рождени дни, благотворителни събития могат да бъдат записани след предварително договаряне.

3. Задължения на посетителите

 • Да пазят имуществото на комплекса;
 • Да носят отговорност за личните си вещи;
 • Да се съобразяват с останалите посетители на комплекса;
 • Да спазват вътрешния ред.

4. Права и задължения на ръководството и служителите на спортен комплекс Sway:

 • Да съобщават своевременно за промени в правилата за ползване на футболното игрище, фитнеса, солната стая и залите;
 • Ръководството и персонала не носи отговорност за изчезнали лични вещи на посетителите;
 • Да контролират спазването на настоящите правила от всички посетители на комплекса;
 • Да уведомяват своевременно посетителите на комплекса за всички промени в графика и цените на всички услуги;
 • Да предоставят високо качество на услугите;
 • Да поддържат високо ниво на хигиена на цялата територия на комплекса;
 • Да поддържат спортните съоръжения в технически изправен вид.

5. Ползване на съблекалните:

 • Достъп до съблекалните имат единствено ползващите спортните услуги на комплекса;
 • Ползването на шкафчетата е единствено за периода, в който се ползват спортните услуги на комплекса, като ключът се връща на рецепцията след освобождаване на шкафчето;
 • Забравени вещи се пазят в срок от един месец.